• Verzending
 • Verzending binnen
 • Geld-terug-garantie 60 dagen

Privacy en gegevensbescherming

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Marsapet GmbH 
Industriepark Odendorf 22
53913 Swisttal 
Duitsland Email: kontakt@marsapet.de 
Telefoon: 02255957370

    Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. toegangsgegevens en hosting

  U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist. 

1.1 Hosting

     De diensten voor hosting en weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in daartoe bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

1.2 Content Delivery Network

    Met het oog op een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt inhoud, bijv. grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid zoals beschreven in dit privacybeleid. 

2 Gegevensverwerking voor contractuitvoering en om contact met ons op te nemen

2.1 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

 Voor de afwikkeling van het contract (incl. informatie over en verwerking van eventuele bestaande 

garantie- en prestatieclaims, indien aanwezig, evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) conform Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO, verzamelen wij persoonsgegevens als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben voor de afwikkeling van de overeenkomst en wij de bestelling zonder hun opgave niet kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.  

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van de bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende hoofdstukken van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Na volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Systeem voor goederenbeheer

     Voor de verwerking van bestellingen en contracten maken wij gebruik van merchandisemanagementsystemen van externe dienstverleners.

   Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

2.2 Klantenrekening

     Voor zover u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde functie in het klantenaccount. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. 

2.3 Contact met ons opnemen

    In het kader van klantcommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw aanvragen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO te verwerken, wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 Live chat-tool WhatsApp

    Voor de communicatie met klanten gebruiken wij de live chat-tool van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("WhatsApp"). Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een effectieve en verbeterde communicatie met klanten, die zwaarder wegen dan onze belangen overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. WhatsApp handelt namens ons. De door ons opgeslagen telefoonnummers op ons mobiele apparaat worden automatisch verwerkt op servers van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Alleen telefoonnummers van klanten die eerder via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen en daarom de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van WhatsApp al hebben geaccepteerd, worden opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

3. gegevensverwerking ten behoeve van de verwerking van zendingen

     Om het contract conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is. 

 Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners ten behoeve van de verzendmelding

     Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO door aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen ten behoeve van de kennisgeving of coördinatie van de levering. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. 

DHL Parcel GmbH

Sträßchensweg 

1053113 Bonn

Duitsland

4. gegevensverwerking voor de verwerking van betalingen

     Bij de verwerking van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders. 

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

     Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die voor ons in het kader van de afwikkeling van de bestelling werken, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de aanbieders van betalingsdiensten zelf de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, bijv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. Hiervoor geldt het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder. Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven. 

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen

     Indien van toepassing verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij onze bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. 

4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij de selectie van Klarna-betalingsdiensten

    Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna

Als u ervoor kiest gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij u om uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid genoemde contactmogelijkheid. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde tegenover Klarna intrekken.

4.4 Inschakeling van incassodienstverleners

    Als u kiest voor de betaalmethode kopen op rekening (aangeboden via Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna Ratepay genoemd) en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna PayPal genoemd)), vragen wij u op grond van art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO om toestemming dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Ratepay mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Ratepay genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Ratepay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid genoemde contactmogelijkheid. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Aanvullende informatie over gegevensbescherming bij PayPal vindt u hier.

4.5 Inschakeling van incassodienstverleners

    Wij geven uw gegevens door aan een in opdracht gegeven incassodienstverlener Dr. Duve Inkasso GmbH, Angerstraße 6, 30161 Hannover, Duitsland, voor zover onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door de incassodienstverlener geïnd. Dit dient de nakoming van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO, alsmede de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO.

5 Reclame per e-mail

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie en tracking van de nieuwsbrief

     Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 letter a DSGVO. 

     Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link. 

    Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

     Wij wijzen erop dat wij bij de verzending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Hiertoe analyseren wij ook uw interactie met onze nieuwsbrief door het meten, opslaan en evalueren van openingspercentages en klikpercentages ten behoeve van het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes ("newsletter tracking").  Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails single-pixel technologieën (bijv. zogenaamde web beacons, tracking pixels) die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende "nieuwsbriefgegevens" de pagina vanwaar de pagina werd opgevraagd (zogenaamde referrer URL), de datum en het tijdstip van de oproep, de beschrijving van het gebruikte type webbrowser, het IP-adres van de aanvragende computer, het e-mailadres, de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging en de single-pixel technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.  Als u geen nieuwsbrieftracking wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde - zoals hierboven beschreven - afmelden voor de nieuwsbrief.  De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd.  

5.2 E-mailnieuwsbrieven zonder registratie en uw recht op bezwaar

     Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op publicitaire wijze aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.3 Verzending van de nieuwsbrief

     De nieuwsbrief en de hierboven beschreven tracking van de nieuwsbrief kunnen ook worden verzonden door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven. 

    Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

5.4 Verzending van evaluatieverzoeken per e-mail

    Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u te vragen een beoordeling van uw bestelling te geven via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in het beoordelingsverzoek is opgenomen.

   De beoordelingsverzoeken kunnen ook worden verzonden door onze dienstverlener Trusted Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"). 

In het kader van de verzending van beoordelingsverzoeken ontvangen wij van Trusted Shops informatie over de betreffende status (bijv. of het beoordelingsverzoek is verzonden en of het is aangekomen). Dit gebeurt in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO om ons legitieme belang te behartigen bij het ontvangen van informatie over de beoordelingsverzoeken om op basis daarvan zo nodig optimalisaties door te voeren, alsmede om het legitieme belang van Trusted Shops te behartigen om deze dienst te kunnen aanbieden. 

Wij zijn samen met Trusted Shops verantwoordelijk voor de verzending van beoordelingsuitnodigingen en voor het verzamelen en weergeven van beoordelings- of statusinformatie. 

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons en Trusted Shops kunt u contact opnemen met Trusted Shops, waarvan u de contactgegevens hier vindt, als u vragen hebt over gegevensbescherming of uw rechten wilt doen gelden. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier. Los daarvan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Uw vraag wordt dan, indien nodig, doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.

6 Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

     Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Wanneer u onze online diensten gebruikt, gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is geen toestemming nodig.  

    Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die reeds op uw eindapparaat is opgeslagen, uw toestemming vereist. Wij wijzen erop dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet onbeperkt kunnen worden gebruikt. Elke toestemming die u hebt gegeven, blijft geldig totdat u de respectieve instellingen in uw eindapparaat aanpast of terugzet.

    Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Via deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.  

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen aantonen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

      Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

     Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw intrekkingsopties vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Zie elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier werken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

     We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen voor de respectieve technologie in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google.

  Google Analytics

     Ten behoeve van website-analyse worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met Google Analytics, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kan gebruik worden gemaakt van cookies. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

      Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben we de instellingen voor het delen van gegevens geactiveerd voor "Google-producten en -services". Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de Google-services te verbeteren. Het vrijgeven van gegevens aan Google als onderdeel van deze instellingen voor het vrijgeven van gegevens is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

  Google-advertenties

      Voor advertentiedoeleinden in de Google-zoekresultaten en op de websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Google-remarketingcookie geplaatst, die automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een gepseudonimiseerde cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt maakt op interesses gebaseerde reclame mogelijk. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "Gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account hebt geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren.

Google Maps

      Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens. Op deze latere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

  YouTube-video-plug-in

      Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de YouTube-video-plug-in in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die we gebruiken, doorgegeven aan Google en vervolgens verwerkt door Google, alleen als u Play video.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

  Gebruik van Facebook-pixel

     We gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de hieronder beschreven technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). Met de Facebook-pixel worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) verzameld en opgeslagen, waaruit met behulp van gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van pseudoniemen.

      Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook gehashte informatie verzameld en opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden, waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers).

     Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een gepseudonimiseerde cookie-ID. Facebook (door Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website aan te bieden, met name gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties. De door Facebook (door Meta)-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Als wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook (door Meta).

  Facebook-analyses

     Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gegenereerd uit de met de Facebook-pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Facebook (door Meta). Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en te vermarkten.

  Facebook-advertenties (advertentiebeheer)

     We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook (door Meta) en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (door Meta) is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Meta Platforms Ireland. Dit omvat niet de daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland.

     Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteit op onze website die via Facebook Pixel zijn gemaakt, voeren we groepsgebaseerde advertenties op Facebook (per meta) uit via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen.

     In het kader van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen, treedt Facebook (door Meta) op als onze verwerker.

      Op basis van de pseudonieme cookie-ID die door de Facebook-pixel is ingesteld en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde advertenties uit via Facebook-pixelremarketing.

     We gebruiken Facebook Pixel Conversions om uw latere gebruiksgedrag te meten voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Facebook (door Meta).

7.3 Andere aanbieders van webanalyse- en online marketingdiensten

  Gebruik van AdRoll-retargeting voor online marketing

     We adverteren deze website in zoekresultaten en op websites van derden via onze advertentiepartner AdRoll Advertising Ltd., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland (“AdRoll”). Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een retargeting-cookie geplaatst door AdRoll of zijn partners, die op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. AdRoll is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijvoorbeeld de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De automatisch door AdRoll verzamelde gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door AdRoll worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan advertentiepartners van AdRoll. Bovendien worden ze meestal overgebracht naar een server van NextRoll, Inc., 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco CA, 94110, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge/andere widgets

      Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter a AVG, zijn op deze website Trusted Shops-widgets beschikbaar om Trusted Shops-diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om de Trusted Shops-producten aan te bieden voor kopers geïntegreerd na een bestelling.

     De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), met wie wij samen verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 26 DSGVO. In het kader van deze privacyverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van het contract in overeenstemming met artikel 26, lid 2 AVG.

     Neem in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons en Trusted Shops AG contact op met Trusted Shops via de contactmogelijkheden in de informatie over gegevensbescherming als u vragen heeft over gegevensbescherming of uw rechten wilt doen gelden. Desalniettemin kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Indien nodig wordt uw verzoek dan doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

8.1 Gegevensverwerking bij het integreren van de Trustbadge/andere widgets

      De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.

      Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert . Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

8.2 Gegevensverwerking na voltooiing van de bestelling

     Als u uw toestemming hebt gegeven, krijgt de Trustbadge na het voltooien van de bestelling toegang tot de bestelinformatie die is opgeslagen op uw eindapparaat (besteltotaal, bestelnummer, eventueel gekocht product) en e-mailadres en wordt uw e-mailadres gehasht met behulp van een eenrichtingscryptografische functie. De hash-waarde wordt vervolgens samen met de bestelinformatie naar Trusted Shops verzonden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG. Dit is om te controleren of u al geregistreerd bent voor Trusted Shops-diensten. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de Trustbadge, krijgt u de mogelijkheid om u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of om beveiliging af te sluiten in het kader van uw bestaande gebruikerscontract .

      Hiervoor heeft de Trustbadge na het voltooien van uw bestelling toegang tot de volgende informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt: besteltotaal, bestelnummer en e-mailadres. Dit is nodig zodat wij u kopersbescherming kunnen bieden. De gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u actief besluit om kopersbescherming af te sluiten door op de overeenkomstige knop in de zogenaamde Trustcard te klikken. Als u besluit om de diensten te gebruiken, vindt de verdere verwerking plaats op basis van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG om uw registratie voor kopersbescherming te kunnen voltooien en de bestelling te beveiligen, evenals u eventueel achteraf evaluatie-uitnodigingen per e-mail te kunnen sturen.

      Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, letter f, AVG om een ​​probleemloze werking te garanderen. Verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen, en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit. Meer informatie is hier beschikbaar.

     9. Sociale media

     9.1 Sociale plug-ins van Facebook (van Meta), Instagram (van Meta), Whatsapp

     Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende provider tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt drukken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta), Youtube

     Als u uw toestemming hebt gegeven aan de respectieve social media-operator in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, aangestoken en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de betreffende socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

     Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook (by Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (Informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

     Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De informatie die automatisch wordt verzameld door Meta Platforms Ireland over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt opgeslagen meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (Informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

     YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

10.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen voor zover daar aangegeven;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te vragen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • overeenkomstig artikel 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als u de juistheid van de gegevens betwist;
  • de verwerking is onwettig maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
  • wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of u heeft overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze vestigingsplaats.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdediging van dient rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

10.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.

Gegevensbeschermingsverklaring gemaakt met de juridische copywriter van Trusted Shops

Trustmark