• Verzending
  • Verzending binnen
  • Geld-terug-garantie 60 dagen

Herroepingsrecht & Retourformulier

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen honderd dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt ??100 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bellfor - Een merk van Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, Duitsland, kontakt@bellfor.info, telefoon: 02255 9573998) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post, brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en indienen op onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke intrekking.

Om de deadline voor annulering te halen, volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, betalen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop we bericht hebben ontvangen van uw annulering van dit contract, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder komt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan 100 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van 100 dagen. U draagt ??de directe kosten voor het retourneren van de goederen, die normaal gesproken per post kunnen worden geretourneerd. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen, die vanwege hun aard normaal gesproken niet per post kunnen worden geretourneerd. U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- The Zoo Expert - Een merk van Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, kontakt@bellfor.info, Duitsland

- Ik / wij (*) herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Uw naam

- Uw adres

- Uw handtekening (alleen voor kennisgeving op papier)

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Trustmark